Ondernemen als het

Laat een belastingadviseur bij een belastingcontrole aanwezig zijn

De geschatte leestijd voor dit artikel: 1 minuten

Aan een belastingcontrole gaat meestal een oriënterend en/of kennismakingsgesprek vooraf. De controleur komt vertellen wat hij/zij komt doen, wat wordt verwacht van de belastingplichtige, hoeveel tijd de controle in beslag zal nemen etc. Tijdens een dergelijk gesprek kunnen ook werkafspraken worden gemaakt. De controleur kan worden verteld tot wie hij zich kan (lees: mag) wenden en waar de gevraagde informatie te vinden is.

Het is goed dat de belastingadviseur bij dit gesprek aanwezig is, zodat mogelijke pijnpunten op een goede manier aan de orde kunnen worden gesteld. Een mogelijk door onwennigheid met de situatie ingegeven ongelukkige wijze van presenteren door de belastingplichtige kan de controleur nodeloos achterdochtig maken. De belastingadviseur kan de belastingplichtige wijzen op zijn rechten. Ten slotte zij erop gewezen dat als er over correcties moet worden gesproken, het goed is dat controleur en adviseur al hebben kennisgemaakt.

Bijzondere omstandigheden
Men kan het eerste gesprek gebruiken om de controleambtenaar te informeren over bijzondere omstandigheden, afwijkingen van branchecijfers, eventuele onvolkomenheden in de administratie en administratieve organisatie.

Waar laat u de belastingcontrole plaats vinden
Veelal is het raadzaam het onderzoek op kantoor van de belastingadviseur te laten plaatsvinden. Daarmee wordt voorkomen dat de controleur bijvoorbeeld bij de koffieautomaat met medewerkers van cliënt gaat praten. Zorg voor een aparte kamer (met een thermoskan koffie). Laat de inspecteur niet zelf kopiëren, maar laat dat door een secretaresse in tweevoud doen zodat een kopie dossier ontstaat met stukken die de fiscus heeft.

Laat u bijstaan
Natuurlijk kan en wil ik u bijstaan bij een belastingcontrole, als belastingadviseur ben ik volledig op de hoogte van het belastingrecht. Ook wijs ik u op uw rechten en ga ik het gesprek met de controleur aan. Zo staat u er niet alleen voor. En voorkomen is beter dan genezen…. Kortom, laat u bijstaan bij de belastingcontrole!

Hulp bij de belastingcontrole, Ron regel het voor mij 

 

Ron Meijer RBc

 

Over de auteur

Ron Meijer

Twitter

Ron Meijer is boekhouder bij Adrome , proactieve belastingadviseur bij Blauwe Vrijdag, fotograaf bij ronmeijer.frl, auteur bij Wolters Kluwer, Stichting NLFiscaal, Taxence en lid van Register Belastingadviseurs. Ron’s motto is: “Alles is aftrekbaar, tenzij..."