Innovatiebox

De geschatte leestijd voor dit artikel: 0 minuten

Benut werkzaamheden optimaal voor innovatiebox!

Past u de innovatiebox toe in uw werkmaatschappij? Maar bent u zelf in dienst bij uw holding? Beoordeel dan of u de mogelijkheden van de innovatiebox optimaal benut.

Met de speur en ontwikkeling werkzaamheden die de dga verricht kunt u optimaal gebruik maken van de innovatiebox. Uit een recent besluit van de staatssecretaris komt namelijk naar voren dat de kosten voor deze O-uren meetellen voor de nexusbenadering.  Dit heeft tot gevolg dat u mogelijk minder gekort wordt op de innovatiebox voordelen. Bovendien kunnen deze S&O-uren meetellen voor de WBSO-vermindering in de loonheffing.

Tot slot kan door deze werkzaamheden misschien een hogere beloning voor de kernfunctie met de Belastingdienst afgesproken worden.

Neem gerust contact met mij op als u hierover vragen heeft. Ik help u graag.

Ron Meijer RBc
Over de auteur

Ron Meijer

Twitter

Ron Meijer is boekhouder bij Adrome , proactieve belastingadviseur bij Blauwe Vrijdag, fotograaf bij ronmeijer.frl, auteur bij Wolters Kluwer, Stichting NLFiscaal, Taxence en lid van Register Belastingadviseurs. Ron’s motto is: “Alles is aftrekbaar, tenzij..."