Lage omzet en ondernemer?

Lage omzet

De geschatte leestijd voor dit artikel: 1 minuten

Heeft een lage omzet en bent u ondernemer binnen de Inkomstenbelasting. Lees dan vooral verder.
Het risico bestaat dat de Belastingdienst uw ondernemerschap ter discussie stelt. Regelmatig verschijnen er uitspraken waarin de Belastingdienst de aanwezigheid van een bron van inkomen of zelfs het ondernemerschap ter discussie stelt. Dit speelt bij vooral bij een lage omzet.

Is er een bron?
Het gaat dan niet alleen om uw recht op ondernemersfaciliteiten (zelfstandigenaftrek € 7.280) maar ook om de vraag of het verlies van uw onderneming überhaupt als bron van inkomen wordt aangemerkt. Verliezen kunt u dan mogelijk niet in aftrek brengen. Dit kan aanzienlijke gevolgen hebben voor uw aangifte inkomstenbelasting.

Wat te doen
U kunt nu al voorsorteren op een toekomstige discussie wanneer u de activiteiten goed vastlegt, dit blijkt maar weer eens uit 2 recentelijke uitspraken. Denk hierbij aan de urenregistratie ter onderbouwing van het urencriterium. Maar ook de acquisitiewerkzaamheden zijn van groot belang.  Hierbij kan worden onderbouwd dat wel degelijk hard gewerkt wordt aan het uitbreiden van de onderneming. Branchegegevens kunnen eveneens handig zijn om de potentie van de onderneming te onderbouwen.

Belangrijke vragen die hiermee samenhangen:

• Hoeveel uur per jaar werkt u voor uw onderneming?
• Hoeveel omzet maakt uw onderneming op dit moment?
• Hoeveel toekomstperspectief heeft uw onderneming?
• Is het de verwachting dat uw bedrijfsresultaat op termijn verbeterd?
• Welke acties onderneemt u om dit te verbeteren?
• Welke zaken zijn van belang om nu vast te leggen om een mogelijk toekomstige discussie hieromtrent goed voor te bereiden?

En nu?
Bent u van mening dat uw onderneming een kans van slagen heeft, ondanks de lage omzet? Is de inspecteur het niet met u eens? Neem dan vrijblijvend contact op om uw casus persoonlijk te bespreken.

Met vriendelijke groet,

Ron Meijer RBc

Bronnen:
Bent u geïnteresseerd in de juridische basis achter de in het artikel genoemde voorbeelden:

 

Over de auteur

Ron Meijer

Twitter

Ron Meijer is boekhouder bij Adrome , proactieve belastingadviseur bij Blauwe Vrijdag, fotograaf bij ronmeijer.frl, auteur bij Wolters Kluwer, Stichting NLFiscaal, Taxence en lid van Register Belastingadviseurs. Ron’s motto is: “Alles is aftrekbaar, tenzij..."