Rood staan bij uw bv

De geschatte leestijd voor dit artikel: 0 minuten

Vaak zie ik een roodstand van de dga bij zijn/haar bv.  Minder bekend is dat Financiën een resolutie heeft goedgekeurd dat de dga gratis rood mag staan bij zijn of haar bv.  Met gratis rood staan bedoel ik, rood staan zonder dat dit rente kost. Natuurlijk gelden er voorwaarden. De belangrijkste is wel het bedrag dat de dga maximaal rood mag staan. Dit kan tot € 17.500!

De voorwaarden zijn:

  • de rekening-courant mag in hele jaar niet boven de € 17.500 uitkomen;
  • de dga mag de schuld niet in de aangifte Inkomstenbelasting in box 3 opvoeren;

Tip: de regeling geldt per belanghebbende. De dga en zijn of haar partner kunnen de regeling allebei benutten. Even gauw uitgerekend is dat dus € 35.000 rentevrij lenen bij de bv.

Vragen? Wilt u meer informatie? Leg mij dan uw concrete situatie voor. Bel mij gerust op 085 792 00 74 of stuur een mail naar rm@adrome.nl

Met vriendelijke groet,

image

 

 

 

Ron Meijer I Adrome

 

Over de auteur

Ron Meijer

Twitter

Ron Meijer is boekhouder bij Adrome , proactieve belastingadviseur bij Blauwe Vrijdag, fotograaf bij ronmeijer.frl, auteur bij Wolters Kluwer, Stichting NLFiscaal, Taxence en lid van Register Belastingadviseurs. Ron’s motto is: “Alles is aftrekbaar, tenzij..."