Transitievergoeding hoe zit het nu?

De geschatte leestijd voor dit artikel: 2 minuten

Met de komst van de Wet werk en zekerheid is de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechterformule vervangen door de transitievergoeding. Hoewel de hoofdregel duidelijk lijkt, roept de transitievergoeding toch veel vragen op. Veel gestelde vragen zijn:

  1. Wanneer moet ik de transitievergoeding betalen: alleen bij vaste contracten of ook bij tijdelijke arbeidscontracten?
  2. Heeft iedere werknemer die wordt ontslagen recht op de transitievergoeding?
  3. Hoeveel transitievergoeding moet ik betalen?

Wanneer moet ik een vergoeding betalen?

Een werknemer heeft pas recht op een transitievergoeding als het dienstverband 24 maanden of meer heeft geduurd of bij meer dan 3 contracten. Tussenliggende perioden tellen niet mee voor de hoogte van de transitievergoeding. De transitievergoeding is weliswaar lager (globaal 1/3 van de kantonrechtersformule) maar daar staat tegenover dat ook werknemers met een tijdelijk contract onder voorwaarden recht hebben op een transitievergoeding als hun arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. Bovendien bent u voortaan niet alleen een transitievergoeding verschuldigd bij een ontslag via de kantonrechter maar ook via het UWV Werkbedrijf.

Heeft iedere ontslagen werknemer recht op de transitievergoeding? 

U ontslaat een werknemer om een bedrijfseconomische reden, want uw bedrijf bevindt zich in zwaar weer. Uw werknemer heeft desondanks recht op een transitievergoeding behalve als er sprake is van een faillissement, surseance van betaling of in het geval op u de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (eenmanszaak) van toepassing is. Bij een bedrijfseconomisch ontslag is het dus vrijwel niet mogelijk om een transitievergoeding te ontlopen. Bent u echter een kleine werkgever met minder dan 25 werknemers? In dat geval kunt u wellicht nog gebruikmaken van de ‘kleine werkgeversregeling’.

Niet alle ontslagen werknemers komen voor de transitievergoeding in aanmerking. Zo heeft een  werknemer die wordt ontslagen vanwege of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd geen recht op een vergoeding. Dat geldt echter niet voor de werknemer die u ontslaat na 2 jaar ziekte. Ook bij een gedeeltelijk ontslag bent u een transitievergoeding verschuldigd. Zo zijn er meer uitzonderingen op de hoofdregel. Vraag het ons, wij zoeken het voor u uit.

Hoeveel transitievergoeding moet ik betalen?

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband. Uw werknemer ontvangt over de eerste tien jaar van de arbeidsovereenkomst 1/6 maandsalaris per half jaar. Na deze periode geldt 1/4 maandsalaris per half jaar. Er wordt niet afgerond naar boven, dus 5 maanden is geen vergoeding. Een contract dat 7 maanden heeft geduurd, betekent een vergoeding van 1/6 maandsalaris. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 76.000 (of een jaarsalaris bij een hoger jaarinkomen dan € 76.000). Het berekenen van de transitievergoeding is vaak een lastige exercitie, met name bij lange dienstverbanden. Laat het daarom aan een deskundige over. Wij doen het graag voor u.

Advies

Het is voor u van belang om er voor te zorgen dat de totale duur van de arbeidscontracten korter is dan 24 maanden. Er is dan geen transitievergoeding verschuldigd. Als u wel een transitievergoeding moet betalen, vertrouw dan niet zonder meer op allerlei rekenmodules die op internet zijn te vinden. Deze zijn niet altijd even betrouwbaar. Bel ons kantoor en wij helpen u verder.

Met vriendelijke groet,

image

 

 

 

Ron Meijer I Adrome

Over de auteur

Ron Meijer

Twitter

Ron Meijer is boekhouder bij Adrome , proactieve belastingadviseur bij Blauwe Vrijdag, fotograaf bij ronmeijer.frl, auteur bij Wolters Kluwer, Stichting NLFiscaal, Taxence en lid van Register Belastingadviseurs. Ron’s motto is: “Alles is aftrekbaar, tenzij..."