Zonnepanelen een zegen voor de ondernemer

Investeer in zonnepanelen en claim een aftrekpost van 82,5%

De geschatte leestijd voor dit artikel: 2 minuten

Soms heb je van die uitspraken, dat je denkt, pas op! Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde, dat zonnepanelen onroerend zijn. Dit heeft natuurlijk tot gevolg dat de woz-waarde van de woning hoger wordt. Dat is niet leuk, maar in mijn optiek over heen te komen. 

Roerend of onroerend
Waarom deze uitspraak van belang is, zal ik proberen uit te leggen. Maar eerst een beetje wettekst. 

Op grond van art. 3:4 BW is een bestanddeel van een zaak:

  1. al hetgeen volgens verkeersopvatting onderdeel van een zaak ( lees gebouw) uitmaakt of
  2. een zaak die met de hoofdzaak zodanig is verbonden dat zij daarvan niet kan worden afgescheiden zonder beschadiging van betekenis.

Op basis van de, helaas niet altijd consequente, jurisprudentie stel ik, dat als zonnepanelen los op het dak worden gelegd, deze geen onderdeel van het gebouw zijn geworden. En dus spreken we van roerend. Dit geldt ook voor een zonneboiler, zonnecollector etc. 

Belangrijk
Stel nu eens dat een ondernemer gaat investeren in zonnepanelen. De zonnepanelen worden met een aantal schroeven bevestigd op het dak van het gebouw. De ondernemer heeft dan recht op investeringsaftrekken. Ik schrijf bewust meervoud. Naast Energie Investeringsaftrek (EIA) kan de ondernemer ook de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek [KIA) claimen. 

“Van elk geïnvesteerde euro maar liefst 82,5% als aftrekpost claimen”.

Hier worden we blij van
Op de website van de Belastingdienst lees ik:

De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor de winst over 2014 en 2015 is dit bedrag 41,5% van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) en voor de winst over 2016 is dit bedrag 58% van de investering. Voor 2017 is de aftrek 55%, en voor 2018 54,5%.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2018
Om in 2018 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) moet u een bedrag tussen € 2.301 en € 314.673 investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming.

In de tabel vindt u de nieuwe percentages voor deze investeringsaftrek.

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2018

niet meer dan € 2.300 €0
€ 2.301 t/m € 56.642 28%
€ 56.643 t/m € 104.891 € 15.863

 

Fiscaal voordeel niet mislopen
De ondernemer die denkt aan verduurzaming en, net als ik, blij wordt van fiscaal voordeel, heb ik vast en zeker aan het denken gezet.

Om er zeker van te zijn dat u de boot van fiscaal voordeel niet misloopt, zullen we een afspraak moeten maken voor een scrumsessie. Hier gaan we dieper in op uw plannen en gaan we beoordelen of bovenstaande aftrekposten van in totaal 54,5% + 28% = 82,5% ook voor u haalbaar zijn. Dit betekent dan, dat van elke euro die u investeert, u maar liefst 82,5 cent als aftrekpost kunt claimen ?.

Ron, regel een scrumsessie voor mij

 

Ron Meijer RBc

 

Bronnen:

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17 april 2018.

Energie Investeringsaftrek

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

 

Over de auteur

Ron Meijer

Twitter

Ron Meijer is boekhouder bij Adrome , proactieve belastingadviseur bij Blauwe Vrijdag, fotograaf bij ronmeijer.frl, auteur bij Wolters Kluwer, Stichting NLFiscaal, Taxence en lid van Register Belastingadviseurs. Ron’s motto is: “Alles is aftrekbaar, tenzij..."