Aanvraag zwangerschapsuitkering door zzp

Bent u bevallen op of na 7 mei 2005 en uiterlijk op 3 juni 2008? En was u toen zelfstandig ondernemer of zzp? Dan heeft u mogelijk recht op compensatie. Naar schatting komen 20.000 vrouwen voor deze regeling in aanmerking.

De aanleiding voor de compensatieregeling zijn wetswijzigingen waardoor zwangere zzp n de periode tussen 7 mei 2005 en 3 juni 2008 geen recht hadden op een zwangerschapsuitkering. Uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep uit 2017 volgt dat deze zzp’ers alsnog recht hebben op een zwangerschaps­uitkering.

“20.000 vrouwen komen in aanmerking voor de regeling, u ook?”.

De compensatie zal ongeveer € 5.600 bruto per persoon bedragen. Dit bedrag is gelijk aan de gemiddelde uitkering die bevallen zelfstandigen in 2017 krijgen. De uitkering zal vanaf 1 januari 2019 worden uitbetaald. Hiervoor is gekozen omdat de compensatie meetelt bij het (gezins)inkomen en dus gevolgen kan hebben voor toeslagen, zoals zorg- en huurtoeslag.

U kunt de compensatie zwangere zelfstandigen vanaf 15 mei 2018 aanvragen bij het UWV. Het aanvraagformulier kunt u vanaf die datum downloaden via de website. De aanvraagperiode loopt tot 1 oktober 2018. Aanvragen die hierna binnenkomen neemt het UWV niet meer in behandeling.

 

Ron Meijer RBc

Over de auteur

Ron Meijer

Ron Meijer is zelfstandig belastingadviseur bij Adrome Fiscaal, auteur bij Wolters Kluwer, coach bij Qredits Nederland en lid van Register Belastingadviseurs. Ron’s motto is: “Alles is aftrekbaar, tenzij..."