Aanvraag zwangerschapsuitkering door zzp

De geschatte leestijd voor dit artikel: 0 minuten

Bent u bevallen op of na 7 mei 2005 en uiterlijk op 3 juni 2008? En was u toen zelfstandig ondernemer of zzp? Dan heeft u mogelijk recht op compensatie. Naar schatting komen 20.000 vrouwen voor deze regeling in aanmerking.

De aanleiding voor de compensatieregeling zijn wetswijzigingen waardoor zwangere zzp n de periode tussen 7 mei 2005 en 3 juni 2008 geen recht hadden op een zwangerschapsuitkering. Uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep uit 2017 volgt dat deze zzp’ers alsnog recht hebben op een zwangerschaps­uitkering.

“20.000 vrouwen komen in aanmerking voor de regeling, u ook?”.

De compensatie zal ongeveer € 5.600 bruto per persoon bedragen. Dit bedrag is gelijk aan de gemiddelde uitkering die bevallen zelfstandigen in 2017 krijgen. De uitkering zal vanaf 1 januari 2019 worden uitbetaald. Hiervoor is gekozen omdat de compensatie meetelt bij het (gezins)inkomen en dus gevolgen kan hebben voor toeslagen, zoals zorg- en huurtoeslag.

U kunt de compensatie zwangere zelfstandigen vanaf 15 mei 2018 aanvragen bij het UWV. Het aanvraagformulier kunt u vanaf die datum downloaden via de website. De aanvraagperiode loopt tot 1 oktober 2018. Aanvragen die hierna binnenkomen neemt het UWV niet meer in behandeling.

 

Ron Meijer RBc

Over de auteur

Ron Meijer

Twitter

Ron Meijer is boekhouder bij Adrome , proactieve belastingadviseur bij Blauwe Vrijdag, fotograaf bij ronmeijer.frl, auteur bij Wolters Kluwer, Stichting NLFiscaal, Taxence en lid van Register Belastingadviseurs. Ron’s motto is: “Alles is aftrekbaar, tenzij..."