Prinsjesdag voor de ondernemer

Prinsjesdag maatregelen voor de werkgever

De geschatte leestijd voor dit artikel: 2 minuten

Tijdens Prinsjesdag zijn er een aantal maatregelen voor de werkgever aangekondigd. Hieronder doe ik voor u uit de doeken welke dit zijn, en geef ik u tips die u als werkgever helpen in te springen op de, tijdens Prinsjesdag, aangekondigde maatregelen.

Verkorten maximale looptijd 30%-regeling 

De 30%-regeling biedt werkgevers de mogelijkheid om aan werknemers die tijdelijk buiten het land van herkomst werken onder voorwaarden een forfaitaire onbelaste vergoeding te geven in plaats van een vergoeding van de werkelijke extra(territoriale) kosten van die werknemers. De looptijd van de 30%-regeling voor werknemers uit het buitenland wordt vanaf 1 januari 2019 verkort van acht naar vijf jaar, waarbij geen overgangsrecht is opgenomen. De verkorting geldt dus voor zowel nieuwe als bestaande gevallen, zodat de 30%-regeling na uiterlijk 5 jaar niet langer kan worden toegepast. 

Let op!
Wél komt er beperkt overgangsrecht dat ziet op het onbelast vergoeden van schoolgelden voor internationale scholen. Deze mogen, voor het schooljaar 2018/2019, ook na de verkorting van de looptijd van de 30%-regeling onbelast vergoed worden, mits vergoeding plaatsvindt binnen de oorspronkelijke looptijd.

Heffingskorting buitenlandse werknemer

Onder de huidige wetgeving zijn de via de loonheffing verleende heffingskortingen voor een groep buitenlands belastingplichtigen hoger dan de heffingskortingen waarop zij in de inkomstenbelasting recht op hebben. Het teveel verrekende bedrag moeten zij dan via de inkomstenbelasting terugbetalen.  

Daarom wordt voorgesteld om bij buitenlands belastingplichtigen:

  • die wonen in de EU/EER/Zwitserland/BES-eilanden;
  • of woonachtig zijn buiten de EU/EER/Zwitserland/BES-eilanden en een onderneming drijven met behulp van een vaste inrichting in Nederland en op hen een belastingverdrag van toepassing is die discriminatie van vaste inrichtingen verbiedt,

alleen rekening te houden met het belastingdeel van de arbeidskorting en van de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Verhogen maxima vrijwilligersregeling 

Organisaties hoeven voor personen die bij hen als vrijwilliger werkzaam zijn geen belasting en premies in te houden over de vergoedingen en verstrekkingen die de vrijwilliger ontvangt als deze in totaal maximaal € 150 per maand en € 1.500 per kalenderjaar bedragen. Deze plafonds worden per 1 januari 2019 verhoogd tot € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar. 

Let op!
De in de vrijwilligersregeling gehanteerde bedragen worden geacht ten hoogste de kosten te dekken die een vrijwilliger maakt om zijn vrijwilligerswerk te verrichten.

Meer informatie
Hiervoor heb ik aangegeven wat de maatregelen zijn die op u als werkgever van toepassing zijn. Heeft u meer informatie nodig over wat u precies moet doen in een specifieke situatie? Neemt u gerust contact op als u vragen heeft. U bereikt mij via rm@adrome.nl of 085 792 0074.

Over de auteur

Ron Meijer

Twitter

Ron Meijer is boekhouder bij Adrome , proactieve belastingadviseur bij Blauwe Vrijdag, fotograaf bij ronmeijer.frl, auteur bij Wolters Kluwer, Stichting NLFiscaal, Taxence en lid van Register Belastingadviseurs. Ron’s motto is: “Alles is aftrekbaar, tenzij..."