Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. De informatie is gebaseerd op de stand van de fiscale, juridische en bedrijfseconomische techniek en wetenschap van dit moment. De informatie kan derhalve haar actualiteit verliezen door wijzigingen van de wet en de rechtspraak.

Op grond van deze informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies. ADROME fiscaal  Blauwe Vrijdag zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van informatie op deze website.