Personeelsfeest onbelast

De geschatte leestijd voor dit artikel: 1 minuten

U heeft vast weleens gelezen dat voor een personeelsfeest een nihilwaardering geldt. Maar hoe zit dat nou? Een personeelsfeest wordt inderdaad op nihil gewaardeerd – en is dus onbelast – als het plaatsvindt op de werkplek. Dat geldt dan voor bijvoorbeeld de consumpties en de gage van een artiest, maar de nihilwaardering geldt niet voor de maaltijden. Voor maaltijden op de werkplek geldt immers het normbedrag van € 3,20 per maaltijd. Is het personeelsfeest niet op de werkplek, dan kan het binnen de vrije ruimte onbelast. Ook de kosten voor deelnemende familieleden komen ten laste van de vrije ruimte. Zijn er nog andere mogelijkheden om het feest onbelast te houden?

Tip

Het personeelsfeest kan ook buiten de vrije ruimte onbelast blijven als de personeelsvereniging het feest organiseert en betaalt. Wel moet er dan zijn voldaan aan alle voorwaarden van de zogenoemde fondsenvrijstelling. De Werkkostenregeling komt dan niet aan de orde. Er zijn 3 voorwaarden:

  1. Het gaat niet om uitkeringen en verstrekkingen voor adoptie, overlijden, ziekte, invaliditeit of bevalling.
  2. De werknemer heeft geen recht op de uitkeringen of verstrekkingen.
  3. De werknemers hebben de laatste 5 jaar minstens evenveel bijgedragen als de werkgever. Als het fonds nog geen 5 jaar bestaat, mag u uitgaan van de periode vanaf de oprichting van het fonds.

De werknemer draagt bij uit zijn nettoloon en de bijdrage van de werkgever aan het fonds is onbelast. De uitkeringen of verstrekkingen door het fonds, zoals een personeelsfeest of -reis, zijn onbelast. De Belastingdienst heeft deze mogelijkheid bevestigd tijdens de intermediairdagen.

[Bron: Fiscount]
Over de auteur

Ron Meijer

Twitter

Ron Meijer is zelfstandig belastingadviseur bij Adrome & Blauwe Vrijdag, auteur bij Wolters Kluwer, Stichting NLFiscaal, Taxence, aangesloten bij Fiscount en lid van Register Belastingadviseurs. Ron’s motto is: “Alles is aftrekbaar, tenzij..."