Rekening courant directeur

De geschatte leestijd voor dit artikel: 1 minuten

Vele directeuren bankieren bij hun BV door het onttrekken van gelden en boeken dit als rekening courant directeur.  De Belastingdienst gaat hier meer op controleren! Door het regelmatig opnemen van deze gelden loopt de schuld in rekening courant elk jaar verder op. De inspecteur is vaak van mening dat er sprake is van dividenduitkering en zal die opnames in rekening courant belasten met 25% aanmerkelijkbelang-heffing. Dit zorgt regelmatig voor fiscale procedures.

Als het belastingplan 2017 goed bestudeerd wordt, valt aan inkomsten kant een plus van 10 miljard euro aan verwachte directe belastingen op. Het kabinet verwacht door het aantrekken van de economie meer loonbelasting te ontvangen. Dit is te billijken. Het afkopen van 220.000 directeur pensioenen in eigen beheer moet de schatkist 3 miljard euro opleveren. Dit is mijn inziens veel te rooskleurig, maar afijn. Het pijnpunt voor de directeur zit hem in de verwachte stijging inkomsten uit dividendbelasting van 1 miljard! Concreet betekent dit dat het kabinet volgend jaar de 220.000 DGA’s onder te loep neemt en zich tot doel stelt 1 miljard dividendbelasting extra te zullen ontvangen.

“Waar wordt de rekening courant op beoordeeld?”, hoor ik u denken. Wel nu, het zit zo: kan de directeur de schuld in rekening-courant nog aflossen of is dit onmogelijk? Is er een schriftelijke overeenkomst van geldlening en welke invorderingsmaatregelen heeft de BV getroffen?  Doet de BV niets en loopt de schuld van de directeur in rekening courant alleen maar op, dan is dit een sterke aanwijzing dat het niet de bedoeling is dat de gelden ooit nog door de BV worden ontvangen. Voor de directeur ligt de bestuurdersaansprakelijkheid op de loer.

Kortom directeur let op uw rekening courant. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee.

Twijfel u over uw rekening courant? Neem dan gerust contact op. Ik help u graag verder.

Met vriendelijke groet,

image

 

 

 

Ron Meijer RBc.

 

Over de auteur

Ron Meijer

Twitter

Ron Meijer is boekhouder bij Adrome , proactieve belastingadviseur bij Blauwe Vrijdag, fotograaf bij ronmeijer.frl, auteur bij Wolters Kluwer, Stichting NLFiscaal, Taxence en lid van Register Belastingadviseurs. Ron’s motto is: “Alles is aftrekbaar, tenzij..."