kleineondernemersregeling

Kent u ome KOR al?

De geschatte leestijd voor dit artikel: 1 minuten

Moet u in een jaar minder dan € 1.883 btw betalen? Dan kunt in aanmerking komen voor belastingvermindering. Of u hoeft helemaal geen btw te betalen. U maakt dan gebruik van de kleineondernemersregeling.

Om in aanmerking te komen voor de kleineondernemersregeling “KOR” zijn er een 3 tal voorwaarden:

  1. U bent een natuurlijke persoon of een combinatie van natuurlijke personen, zoals een eenmanszaak, een maatschap, een vennootschap onder firma.
  2. U moet na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 btw betalen in een jaar.
  3. U voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de btw.

Hoeveel vermindering u krijgt kunt u hieronder beoordelen:

Hoeveel BTW betalen? Wat is de vermindering?
€ 1.883 of meer Geen vermindering
€ 1.346 – € 1.883 2,5 x (€ 1.883 – btw bedrag)
€ 1.345 of minder U hoeft geen BTW af te dragen

Hoe nu verder?

Aan het eind van het jaar  berekent de definitieve vermindering.  U kunt ook een schatting maken en per maand of kwartaal uw vermindering in uw aangifte aftrekken. Vermindering verrekenen in maand- of kwartaalaangifte

Wilt u de vermindering eerder verrekenen? Dat kan. U kunt dan per maand of per kwartaal in uw aangifte een voorlopige vermindering invullen. Na afloop van het jaar verrekent u de voorlopige verminderingen met de definitieve vermindering. U mag de voorlopige vermindering natuurlijk alleen schatten als u verwacht dat u minder dan € 1.883 aan btw moet betalen.

Waar invullen op de aangifte

U vult voorlopige en definitieve verminderingen in bij rubriek 5 ‘Voorbelasting, kleineondernemersregeling en schatting’ van de aangifte omzetbelasting.

Meer weten? Stuur een e-mail naar rm@adrome.nl of laat hieronder een reactie achter.

 

 


Over de auteur

Ron Meijer

Twitter

Ron Meijer is boekhouder bij Adrome , proactieve belastingadviseur bij Blauwe Vrijdag, fotograaf bij ronmeijer.frl, auteur bij Wolters Kluwer, Stichting NLFiscaal, Taxence en lid van Register Belastingadviseurs. Ron’s motto is: “Alles is aftrekbaar, tenzij..."