Inzicht in winkelvoorraad = belasting ontwijken!

De geschatte leestijd voor dit artikel: 2 minuten

Heeft u de jaarrekening nog niet definitief vastgesteld? U heeft vast de winkelvoorraad netjes geïnventariseerd. Wist u dat u deze winkelvoorraad fiscaal behoorlijk kunt afwaarderen? Dit drukt vanzelfsprekend de winst en u betaalt minder belasting. Hoe werkt het?

“Balansen of inventariseren

Als ondernemer ontkomt u niet aan “balansen”. Meestal doet u dit in het begin van het nieuwe jaar. Uw winkelvoorraad kost u, zoals u vast weet, handen vol geld. Als de winkelvoorraad ook nog lang in het schap ligt helemaal. Wees eens eerlijk gaat u ooit nog voor de volle verkoopprijs verkopen? Om de pijn een beetje te verzachten mag u de lagere voorraad in uw administratie opnemen en heeft u een aftrekpost. Deze aftrekpost levert u een belasting voordeel op.

Waarde

Normaliter behoort u de winkelvoorraad op uw balans te waarderen tegen de kostprijs. Dit is uw inkoopprijs. Op basis van uw kennis van de markt kunt u echter de voorraad zelf het beste schatten. Deze waarde mag u, als deze redelijk is, hanteren als balanswaarde. De afwaardering neemt u op als kosten. Heeft u de kennis van uw markt nog niet? 10% afwaarderen wordt in de praktijk geaccepteerd.

Fiscaal

In sommige sectoren is de waardedaling hoger dan de genoemde 10%. U moet denken aan schoenen, kleding, huishoudgoederen. Voor deze sectoren is door de staatssecretaris van Financiën over de fiscaal geaccepteerde afwaardering een besluit genomen. In dit besluit is een standpunt in genomen over de afwaardering van de voorraad aan de hand van de aanschafdatum. Bijvoorbeeld herenschoenen. Uit onderstaande tabel blijkt dat op herenschoenen welke een half jaar op voorraad liggen nog voor 20% mag afwaarderen.

Als u uw winkelvoorraad over 2015 afwaardeert, neemt uw winst af. Met als voordeel minder belasting betalen. Het jaar erop is het precies anders om. Veroorzaakt deze afwaardering een verlies dan is het goed te weten, dat u voor de inkomstenbelasting de verliezen mag verrekenen! Als u een voorlopige aanslag indient mag u 80% van uw verlies verrekenen en in plaats van periodiek betalen ontvangt u nu euro’s. Hoe het werk leest u hieronder.

Voorlopige verliesverrekening

De voorlopige verliesverrekening is alleen mogelijk voorzover in voorgaande jaren sprake is van een positief inkomen of winst en voor die jaren een aanslag is vastgesteld. In dat geval kan voor de inkomstenbelasting een verlies uit werk en woning worden verrekend met inkomen uit werk en woning uit de voorafgaande drie jaren. Bij de voorlopige verliesverrekening wordt slechts rekening gehouden met 80% van het vermoedelijke verlies.

Dien aangifte over verliesjaar in

Voorwaarde voor de voorlopige verliesverrekening is onder andere dat de aangifte over het verliesjaar is ingediend.

Tot slot.

Als u uw voorraad over 2015 afwaardeert, neemt uw winst af. Met als voordeel minder belasting betalen. Veroorzaakt deze afwaardering een verlies dan is het goed te weten, dat u voor de inkomstenbelasting de verliezen mag verrekenen.

Vragen?

Wilt u meer informatie? Leg ons dan uw concrete situatie voor. Bel ons gerust op 085 792 00 74 of stuur een mail .

Met vriendelijke groet,

 

image

 

 

 

Ron Meijer I Adrome

Over de auteur

Ron Meijer

Twitter

Ron Meijer is boekhouder bij Adrome , proactieve belastingadviseur bij Blauwe Vrijdag, fotograaf bij ronmeijer.frl, auteur bij Wolters Kluwer, Stichting NLFiscaal, Taxence en lid van Register Belastingadviseurs. Ron’s motto is: “Alles is aftrekbaar, tenzij..."