Tozo helpt

De kleine ondernemersregeling wordt per 1 januari 2020 vervangen

De geschatte leestijd voor dit artikel: 4 minuten

De kleine ondernemersregeling (KOR) wordt per 1 januari 2020 vervangen door de Omzet gerelateerde vrijstellingsregeling van omzetbelasting (OVOB).

Deze nieuwe regeling houdt in dat u er onder bepaalde voorwaarden voor kunt kiezen om geen btw in rekening te brengen (en uiteraard ook niet in aftrek te brengen). In de landen om ons heen is deze regeling al langer van kracht. Meer informatie hierover vindt u in de Wijziging Wet modernisering kleine ondernemersregeling.

Hoewel de keuze aan u is of u vrijgesteld wilt worden van betaling en ontvangst van btw, moet u hiervoor wel een verzoek indienen bij de belastinginspecteur. Dit moet uiterlijk vier weken van tevoren. Ook rechtspersonen (waaronder stichtingen, verenigingen, BV’s en NV’s) mogen hiervoor vrijstelling vragen. Dat is nieuw: rechtspersonen vielen eerder niet onder de KOR. Denk er wel om dat de nieuwe OVOB-regeling alleen geldt voor ondernemers met een omzet van maximaal € 20.000 per kalenderjaar. Het maakt hiervoor niet uit of u met uw  leveringen of diensten in het hoge of lage btw-tarief zit.

En, ook handig om te weten: de toepassing van de OVOB brengt automatisch de ontheffing van administratieve verplichtingen met zich mee.

Bezint eer ge begint

Als u kiest voor vrijstelling, dan zit u hier voor drie jaar aan vast. Als u boven de omzetgrens uitkomt, vervalt de regeling automatisch. De prestatie waarmee de overschrijding van de omzetgrens wordt bereikt, valt onmiddellijk onder de btw-heffing.

Btw-verlegd

U moet dus onder de € 20.000 omzet blijven om voor deze regeling in aanmerking te komen. Met omzet bedoelt de belastingdienst overigens ook omzet die betrekking heeft op transacties waarbij de btw naar een andere ondernemer is verlegd, bijvoorbeeld naar een onderaannemer. En enkele specifiek in de wettekst genoemde prestaties die van btw zijn vrijgesteld, moeten hiervoor ook worden meegeteld:

  • de levering en verhuur van onroerende goederen;
  • financiële diensten op het gebied van het betaalverkeer;
  • de handel in effecten, kredietverlening en verzekeringen.

Uitvoer buiten EU

Voor het uitvoeren van goederen en diensten uit de Europese Unie rekent de  Belastingdienst het volgende mee als omzet:

  • vergoedingen die u behaalt met de uitvoer van goederen uit de Europese Unie, of goederen die u plaatst onder de regeling douane-entrepot, in het kader van menslievend, liefdadig of opvoedkundig werk buiten de Europese Unie. Voor deze goederen wordt op verzoek teruggaaf van btw verleend.
  • Goederen waarvoor aan particulieren onder voorwaarden een ontheffing wordt verleend van btw, omdat deze goederen worden uitgevoerd uit de Unie, zie hiervoor ook MvT Wet modernisering kleineondernemersregeling

Onderwijs

Overige voor de btw vrijgestelde omzet, zoals de omzet die een btw-ondernemer behaalt die gebruik maakt van de onderwijsvrijstelling, telt niet meer voor de bepaling van de omzetgrens van €20.000 (exclusief btw).

Ondernemers van wie de belaste omzet (voor een deel) is gebaseerd op de winstmarge, zoals bij de reisbureauregeling en de margeregeling voor gebruikte goederen, kunnen ook voor de OVOB uitgaan van die winstmarge. Dit werkt door in de omzetgrens van €20.000, zoals beschreven in Wijzinging Uitv.besch. OB, 10 mei 2019, nr. 2019-0000073662. Hoe dit zich verhoudt tot HvJ EU 29 juli 2019, C-388/18 is nog de vraag. Het HvJ heeft in die Duitse zaak namelijk geoordeeld dat voor toepassing van de KOR de totale omzet van belang is, en niet de winstmarge.

“Let op! Als er btw-heffing naar u is verlegd, moet u wél aangifte doen en de btw afdragen!”

Herziening

Door te opteren voor de OVOB is er sprake van een sfeerovergang en kunt u te maken krijgen met herzienings-btw. Er komt hiervoor een drempel van €500, maar dit zal lang niet in alle gevallen afdoende zijn. Met name niet wanneer de herziening in het jaar van aanschaf plaatsvindt, of bij onroerende zaken. Lees hiervoor ook Wijzinging Uitv.besch. OB, 10 mei 2019, nr. 2019-0000073662. Hierziening kan betekenen, dat u btw moet terugbetalen.

Aanmelden

Aanvankelijk werd gedacht dat alle ondernemers zich voor de OVOB (opnieuw) zouden moeten aanmelden. Voor ondernemers die de KOR toepassen, geldt inderdaad dat zij zich voor 20 november 2019 moeten aanmelden. Voor de aanmelding moet u gebruik maken van het aanmeldformulier op de site van de Belastingdienst.

Ondernemers die gebruik maakten van de vrijstelling van administratieve verplichtingen zullen automatisch overgaan naar de KOR-nieuw. Voor latere jaren geldt dat u zich moet aanmelden, minimaal vier weken voor het tijdvak waarin de OVOB moet worden toegepast.

Opleggen

Voor ondernemers die onder de huidige KOR ontheven zijn van administratieve verplichtingen en grote investeringen hebben gedaan in het verleden, pakt de OVOB vaak nadelig uit, in verband met de btw-herziening die optreedt. Zij moeten zich actief afmelden van de OVOB. Dit kan alleen met het afmeldformulier op de site van de Belastingdienst, uiterlijk vier weken voor ingang van het tijdvak. Als de herzieningsperiode is verstreken, kunt u vanaf 1 januari 2023 alsnog kiezen voor toepassing van de OVOB.

Online regelen

Wilt u mij vrijblijvend uw casus voorlezen? Laten we dan bij voorkeur online afspreken. Door gebruik te maken van de tool WeSeeDo is fysieke afstand geen issue meer. Fiscaal advies inwinnen vanuit de luie stoel, op het moment dat het ons beiden past, is hiermee heel “normaal”. In ons online gesprek van ongeveer 15 minuten kunt u uw vragen vrijblijvend voorleggen. Wilt u toch liever op mijn kantoor langskomen? Dat kan natuurlijk ook. Bel gerust tijdens kantooruren 085 792 00 74 voor een afspraak.

Vragen? Regel het gelijk

U kunt nu gelijk binnen vijf minuten uw vraag stellen. Geen gedoe met afspraken bij een belastingadviseur of accountant, geen ingewikkeld traject en geen oeverloze bureaucratie. Klik op onderstaande button, vul het benodigde formulier in en we maken een afspraak voor een online adviesgesprek.

Ik heb een vraag over de kleine ondernemersregeling na 1-1-2020, Ron, help mij

 

Ron Meijer

 

 

 

Over de auteur

Ron Meijer

Twitter

Ron Meijer is boekhouder bij Adrome , proactieve belastingadviseur bij Blauwe Vrijdag, fotograaf bij ronmeijer.frl, auteur bij Wolters Kluwer, Stichting NLFiscaal, Taxence en lid van Register Belastingadviseurs. Ron’s motto is: “Alles is aftrekbaar, tenzij..."