foute investeringsaftrek

Groot voordeel investeringsaftrek voor samenwerkingsverbanden

Als uw samenwerkingsverband (maatschap, VOF) de afgelopen jaren investeerde, dan had u in uw aangifte Inkomstenbelasting waarschijnlijk recht op een investeringsaftrek (de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek ofwel KIA). Door een beslissing van een gerechtshof heeft u mogelijk alsnog recht op een hogere investeringsaftrek. Dit voordeel kan oplopen tot enkele duizenden euro’s.

Beoordelen
Laat daarom beoordelen of u recht heeft op een hogere investeringsaftrek (KIA). Dit is waarschijnlijk het geval als de totale (buitenvennootschappelijke) investeringen van uw samenwerkingsverband per jaar tussen ongeveer € 55.000 en € 313.000 bedroegen.

“afgelopen jaren meer dan € 55.000 geïnvesteerd in uw samenwerkingsverband? U mist waarschijnlijk duizenden euro’s belastingvoordeel!”

Hogere aftrek
Heeft u recht op een hogere aftrek KIA. Dan kan ik de Belastingdienst verzoeken de berekening van de KIA te herzien conform de beslissing van het gerechtshof. Houd er rekening mee dat de Belastingdienst niet aan het verzoek tegemoet komt voordat de Hoge Raad een oordeel heeft uitgesproken. Dit duurt waarschijnlijk nog 1 tot 2 jaar. Maar niet geschoten is altijd mis!

Wilt u weten wat dit voor uw situatie betekent? Neem gerust contact met mij op.

Ron Meijer RBc

Over de auteur

Ron Meijer

Ron Meijer is zelfstandig belastingadviseur bij Adrome Fiscaal, auteur bij Wolters Kluwer, coach bij Qredits Nederland en lid van Register Belastingadviseurs. Ron’s motto is: “Alles is aftrekbaar, tenzij..."