Lenen van de bv

De geschatte leestijd voor dit artikel: 2 minuten

Geld lenen van de bv kost geld!

Kort na Prinsjesdag 2018 werd een wetsvoorstel aangekondigd waarmee de wetgever het op grote schaal lenen van de bv door de eigen dga wil tegengaan.

Stevig rood staan

Veel dga’s lenen van de bv en staan stevig rood bij de eigen bv. Soms omdat men bij de bv de eigen woning heeft gefinancierd, soms omdat men geleend heeft om te beleggen, soms eenvoudigweg ook om van te leven. Dat grootschalige lenen is de fiscus een doorn in het oog.

Wetsvoorstel

In samenhang met het Belastingplan 2019 werd daarom alvast een wetsvoorstel aangekondigd waarmee het excessief lenen van de bv zal worden tegengegaan. Nadat duidelijk werd dat de dividendbelasting toch niet zal worden afgeschaft, werd dit aangekondigde wetsvoorstel wat versoepeld. Maar in grote lijnen staat het (medio februari 2019 nog steeds niet gepubliceerde) wetsvoorstel nog recht overeind.

Eigen woning

In de plannen zal de dga die bij zijn eigen bv een lening heeft van meer dan € 500.000, te maken gaan krijgen met een fictieve dividenduitkering. Voor zover de lening hoger is dan dit bedrag zal de lening aangemerkt worden als een dividend, met alle fiscale gevolgen van dien. Lenen van de bv die de dga heeft opgenomen voor voor de eigen woning zal hierbij niet meetellen. Daarvoor gelden uiteraard wel de gebruikelijke voorwaarden als men aanspraak wil kunnen maken op de aftrek van de betaalde rente. De gebruikelijke voorwaarden zijn ruwweg rente betalen en aflossen.

Vanaf 2022

Het wetsvoorstel zal pas in 2022 in werking treden. Men heeft dus nog enkele jaren de tijd om een roodstand in rekening-courant (of andere leningen) op orde te brengen. Daarbij kan men denken aan aflossen, herfinancieren of het overdragen van vermogen aan de bv. Lenen van de bv kan natuurlijk ook worden weggewerkt door het uitkeren van dividend. Het zou dan verstandig kunnen zijn om dat nog in 2019 te doen, omdat het aanmerkelijk belang tarief vanaf volgend jaar hoger zal zijn dan de huidige 25%.

Online regelen

Jaren geleden was ik een van de eerste kantoren die overstapte naar online boekhouden, nu is wat mij betreft de tijd  rijp voor de volgende stap, namelijk online fiscaal advies. U kunt direct online 24/7 fiscaal advies inwinnen. Ook voor de casus lenen van de bv.

Regel het gelijk

U kunt dit nu gelijk, binnen vijf minuten regelen. Geen gedoe met afspraken bij een belastingadviseur of accountant, geen ingewikkeld traject en geen oeverloze bureaucratie. Klik op onderstaande button, vul het benodigde formulier in en ik regel de stap naar een schone(nere) balans.

Ik heb geleend van mijn bv en kom hierdoor (misschien) in de problemen, Ron regel het voor mij

 

Ron Meijer

Bron: Register Belastingadviseurs

Over de auteur

Ron Meijer

Twitter

Ron Meijer is boekhouder bij Adrome , proactieve belastingadviseur bij Blauwe Vrijdag, fotograaf bij ronmeijer.frl, auteur bij Wolters Kluwer, Stichting NLFiscaal, Taxence en lid van Register Belastingadviseurs. Ron’s motto is: “Alles is aftrekbaar, tenzij..."