Tozo helpt

Vrije ruimte werkkostenregeling

De geschatte leestijd voor dit artikel: 1 minuten

Vele ondernemers weten van het bestaan van de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling. Maar het bekend zijn met de wetgeving wil nog niet zeggen, dat deze fiscale speelruimte binnen Wet op de loonbelasting 1964 (hierna Wet LB 1964) ook daar werkelijk wordt benut. Raar, maar absoluut waar!

Laatst vroeg een ondernemer mij advies over het verhogen van het salaris van de medewerkers. Ik stelde hem de vraag of hij wist wat een medewerker overhield van een salarisverhoging. Hij gokte een bedrag en toen ik hem de marginale belastingdruk uitlegde viel hij bijna van zijn stoel. Daarom een tip van mij.

Kies bij het verhogen van salaris voor de fiscaal vriendelijk weg.

Door gebruik te maken van de gerichte vrijstellingen binnen de Wet LB 1964 kunt u het inkomen van uw medewerker op een dusdanige manier verhogen, dat er ook werkelijk iets overblijft. Denk aan de reiskostenvergoeding op te schroeven of een studie voor hem of haar te betalen. Wat nog makkelijker is, is de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling te benutten. Kijk in uw salarisadministratie wat het totale fiscale jaarloon is en doe dit maal 1,7% (tenminste voor een jaarloonsom tot € 400.000, daarboven is het 1,18%). Dit bedrag mag u zolang het onder de € 2.400 blijft, belastingvrij aan uw medewerker of medewerkers vergoeden. Volgend jaar is het percentage zelfs 3% voor een jaarloonsom van € 400.000. Tel uit je winst! Het kan dus slim zijn om de vergoeding of verstrekking ietsje door te schuiven. Dit zorgt voor meer fiscale speelruimte.

Tip! Heeft u schriftelijk vastgelegd dat en welke vergoedingen en verstrekkingen u heeft aangewezen als eindheffingsloon? Het schriftelijk vastleggen voorkomt veel discussies met de Belastingdienst.

 

Over de auteur

Ron Meijer

Twitter

Ron Meijer is boekhouder bij Adrome , proactieve belastingadviseur bij Blauwe Vrijdag, fotograaf bij ronmeijer.frl, auteur bij Wolters Kluwer, Stichting NLFiscaal, Taxence en lid van Register Belastingadviseurs. Ron’s motto is: “Alles is aftrekbaar, tenzij..."