Spaargeld in een bv

Waarom spaargeld in een bv inbrengen verstandig is

De geschatte leestijd voor dit artikel: 3 minuten

Spaargeld in een BV is niet alleen verstandig voor het ontlopen van de heffing in box 3. De zorgtoeslag, huurtoeslag en misschien wel het belangrijkste, de eigen bijdrage als u zorg nodig heeft (WLZ/WMO).

Spaargeld in een bv telt niet mee

Voor het toekennen van toeslagen kijken we naar het zogenaamde verzamelinkomen. Voor het toekennen van toeslagen is het van groot belang, dat uw vermogen een bepaald bedrag niet te boven gaat. De uitkeringen zorgtoeslag en huurtoeslag zijn echter niet afhankelijk van het spaargeld in een bv (box 2-vermogen). Met ander woorden, als u het spaargeld in een bv inbrengt, telt het vermogen niet mee.

4% rendement, haalt u dat?

Een beetje technisch waar het zit zo. Voor de eigen bijdrage langdurige zorg (CAK) telt het box 3-vermogen als het ware tweemaal mee! In uw verzamelinkomen telt de Belastingdienst ook een deel van de grondslag sparen en beleggen mee (in box 3). Voor de eigen bijdrage telt 4% dus nog extra mee. Zeg maar plus plus. Het forfaitair rendement over de box 3-grondslag (waarover u Inkomstenbelasting moet betalen) is onderdeel van het verzamelinkomen. Indien en voor zover het verzamelinkomen niet dusdanig hoog is, dat u de maximale eigen bijdrage moet voldoen, wordt de eigen bijdrage verhoogd met een bedrag dat maximaal 4% van de box 3-grondslag bedraagt (vóór 2019 was dit 8%).

Let op

Bij deze planning is het uiteraard wel zaak om geen dividend uit te keren. Dividend in box 2 behoort namelijk wel tot het verzamelinkomen. Via periodieke onbelaste terugbetaling van kapitaal of het lenen van de bv kan geld aan de bv worden onttrokken voor het levensonderhoud.

Rekensom

Wij hebben de mogelijke besparing op de eigen bijdrage op www.hetcak.nl berekend met het rekenmodel voor 2018. Er geldt een ‘lage eigen bijdrage’ en een ‘hoge eigen bijdrage’. Wij hebben gerekend met de hoge eigen bijdrage. De laatste geldt voor langdurig verblijf in een zorginstelling zonder een (thuiswonende) partner. De ingevulde casus luidde als volgt:

    • alleenstaande met als geboortedatum 18-03-1944;
    • pensioen plus AOW €25.000, hierover verschuldigde Inkomstenbelasting €4.000;
    • spaargeld in box 3 €520.000.

Zonder maatregelen bedraagt de eigen bijdrage per maand €2.332,60.

Inbreng van €500.000 aan spaargeld in een bv leidt tot een eigen bijdrage van €938,29 per maand. Aldus een besparing op maandbasis van €1.394 en op jaarbasis €16.732.

Minder vermogend?

Als we dezelfde casus doorrekenen met een box 3-vermogen van “slechts” €120.000 levert de inbreng van €100.000 spaargeld in een bv al CAK-besparing op van ruim €7.700 per jaar.

“Bij deze besparingen zullen de kosten van de bv geen beletsel zijn!

Spaargeld in een bv maar men kijkt twee jaren terug

In beginsel zit er twee jaar vertraging in deze planning, omdat de inkomensgegevens van het voorlaatste jaar beslissend zijn. Inbreng in de bv in december 2017 leidt het tot een lager box 3-vermogen in 2018 (peildatum 1 januari 2018). Dit levert pas in 2020 een lagere eigen bijdrage CAK op. In zo’n geval kan worden verzocht om zogenoemde peiljaarverlegging (art. 10 en 15 Bijdragebesluit Zorg). De eigen bijdrage wordt dan gebaseerd op het geschatte inkomen van het lopende kalenderjaar. Dit verzoek moet wel worden gedaan binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar (of in het kalenderjaar zelf). Voor de hoge eigen bijdrage is voor peiljaarverlegging vereist dat het bijdrageplichtige inkomen na aftrek eigen bijdrage langdurige zorg en de premie zorgverzekering voor het basispakket minder is dan de zak- en kleedgeldgrens.

Tot slot

In dit artikel heb ik uit de doeken gedaan waarom spaargeld in een bv een fiscale tool van jewelste is. Tot slot wil ik aangeven, dat u voor de eerste zes maanden van het verblijf in een instelling voor langdurige zorg de lage eigen bijdrage betaalt. Daarna betaalt u de hoge eigen bijdrage van maximaal €2.364,80 (2019), €2.332,60 (2018), €2.312,60 (2017) per maand.

Direct regelen

Als u nog dit jaar uw spaargeld in een bv wilt onderbrengen, moeten we snel zijn. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Bel mij voor een scrumsessie

 

Over de auteur

Ron Meijer

Twitter

Ron Meijer is boekhouder bij Adrome , proactieve belastingadviseur bij Blauwe Vrijdag, fotograaf bij ronmeijer.frl, auteur bij Wolters Kluwer, Stichting NLFiscaal, Taxence en lid van Register Belastingadviseurs. Ron’s motto is: “Alles is aftrekbaar, tenzij..."