Na een echtscheiding de volledige hypotheekrente aftrekken?

Na echtscheiding is slechts de helft van de hypotheekrente aftrekbaar

De geschatte leestijd voor dit artikel: 1 minuten

In de praktijk zie ik bij een echtscheiding met enige regelmaat convenanten voorbijkomen waarbij partijen iets afspreken wat fiscaal niet haalbaar is. Vaak schakelen deze partijen een jurist of meerdere juristen in, die civiel tot een oplossing komen die fiscaal het daglicht niet kan verdragen. Zo ook in deze casus.

Na een echtscheiding van zijn echtgenote woont meneer in 2014 en 2016 in de woning die zij gezamenlijk in eigendom hadden. In de aangifte Inkomstenbelasting heeft meneer de volledig door hem betaalde hypotheekrente afgetrokken, en tegelijkertijd maar de helft van het eigenwoningforfait opgegeven. Helaas. De belastinginspecteur heeft dit gecorrigeerd, want meneer had recht op slechts de helft van de hypotheekrenteaftrek en niet op de volledige 100%.

Hoeveel hypotheekrente mag u in aftrek nemen na een echtscheiding?

Net als de rechtbank oordeelt het Hof Amsterdam dat meneer, ondanks dat hij de volledige hypotheekrente had voldaan, maar aanspraak kon maken op 50% van de aftrek. Dit zou anders zijn geweest als er een alimentatieverplichting was overeengekomen.

Er zijn twee mogelijkheden om na de echtscheiding de volledige hypotheekrente in aftrek te mogen nemen. Namelijk grond van:

1.      alimentatieverplichting

2.      het economische eigendom van de woning.

In menig convenant van een echtscheiding staat dat ex-partners samen zorgdragen voor de kosten voor de verkoop van de woning en dat het resterende saldo evenredig over de ex-partners wordt verdeeld. Maar met deze afspraak voldoet u niet aan de criteria van het volledig economisch eigendom. Als het uw economisch eigendom is, dan moet u ook zelf de kosten van de verkoop voor uw rekening nemen en dan is de overwaarde ook voor u. Of, in deze casus: meneer had de kosten én de baten voor zijn rekening moeten nemen.

Wie kan u hiermee het beste helpen?

Mocht u in een gelijksoortige situatie terechtkomen, neem dan (ook) een kundige belastingadviseur in de arm. Dat voorkomt heel veel fiscaal leed. U mag natuurlijk ook altijd contact opnemen met mij, dan help ik u om de fiscale regels juist te interpreteren en toe te passen. Bel mij gerust op 058 203 03 59 of stuur een e-mail naar: hallo@blauwevrijdag.nl

Met fiscale groet,

Ron Meijer

Over de auteur

Ron Meijer

Twitter

Ron Meijer is boekhouder bij Adrome , proactieve belastingadviseur bij Blauwe Vrijdag, fotograaf bij ronmeijer.frl, auteur bij Wolters Kluwer, Stichting NLFiscaal, Taxence en lid van Register Belastingadviseurs. Ron’s motto is: “Alles is aftrekbaar, tenzij..."